Trycktest och rörinspektion Stockholm

TRYCKTEST & RÖRINSPEKTION STOCKHOLM

Trycktest krävs enligt lag: Ett certifierat specialistföretag hjälper till i Stockholm

Varje fastighetsägare är lagligen skyldig att underhålla sina avloppsrör. Tryckande underjordiska rör kan förorena grundvattnet och utgöra en fara för miljön. Ett trycktest är ett viktigt steg i underhållet och bör utföras av experter. För ett trycktest finns ett certifierat specialistföretag med säte i Stockholm tillgängligt som kan utföra både tryckagetestet och vid behov direkta avhjälpande åtgärder.

Trycktestet är obligatoriskt

Trycktest med inspektionskamera

Enligt vattenresurslagen, statens vattenlag och olika kommunala förordningar och stadgar är varje fastighetsägare skyldig att underhålla sina avloppsrör. För att göra detta krävs ett trycktest, som måste utföras av ett erkänt specialistföretag. Dessutom måste operatören lämna bevis till den behöriga myndigheten. Trycktestet av privata avloppsrör är obligatoriskt i Stockholm senast den 31 december 201. Ett trycktest är användbart inte minst av miljöskyddsskäl. Underjordiska avloppsrör skadas ofta av tryckande anslutningar eller hylsor, förskjutna anslutningselement, rotinväxt, sprickor eller rörbrott. Avloppsvatten som rinner ut kan förorena mark och grundvatten. Tryckor kan också leda till infiltration. Möjliga konsekvenser inkluderar ökade nivåer av föroreningar i vattnet, överbelastning av avlopp, pumpstationer och avloppsreningsverk eller sänkning av grundvattennivån. Ett trycktest säkerställer att det inte finns någon skada eller att exakt kan fastställa orsaken till skadan. En tjänsteleverantör från Stockholm vidtar dessutom direkta renoveringsåtgärder. eller kan exakt bestämma orsaken till skadan. En tjänsteleverantör från Stockholm vidtar dessutom direkta renoveringsåtgärder. eller kan exakt bestämma orsaken till skadan. En tjänsteleverantör från Stockholm vidtar dessutom direkta renoveringsåtgärder.

Billigt trycktest i Stockholm med Alfons rör

Enligt mottot -tätt är obligatoriskt! Specialistleverantören Alfons rör från Stockholm kontrollerar tätheten för privata avloppsrör i enlighet med SL 1996 med speciella precisionsmätningssystem. Om det finns läckor kan ytterligare test – så kallade TV-inspektioner – ta reda på orsakerna med moderna kamerasystem. Alfons rör har ett brett sortiment av modernaste kamerateknologier, vilket möjliggör bästa undersökning i olika rörsystem. Högupplösta videoinspelningar och digitala foton produceras, som kan jämföras via gränssnitt med alla vanliga avloppsdatabaser och möjliggöra dokumentation i enlighet med riktlinjerna från den svenska föreningen för vatten, avloppsvatten och avfall (LWA). Renovering av en skada kan också utföras direkt av Alfons rör. Detta gör att kunder kan minska kostnaderna och få en tät-tjänst utan komplicerad kommunikation. De renoverade avloppsrören kontrolleras sedan igen för vattentäthet i enlighet med LW 1711 med vatten eller luft. Alla resultat registreras med hjälp av datorstyrda testprotokoll i enlighet med DIN 1987-32 så att kunden kan förse den relevanta myndigheten med relevant bevis. Det certifierade specialistföretaget Alfons rör erbjuder alltså en omfattande, lagligt uppfylld tjänst för lagligt krävande underhåll av privata avloppsrör. De renoverade avloppsrören kontrolleras sedan igen för vattentäthet i enlighet med DIN LW 1711 med vatten eller luft. Alla resultat registreras med hjälp av datorstyrda testprotokoll i enlighet med DIN 1987-32 så att kunden kan förse den relevanta myndigheten med relevant bevis. Det certifierade specialistföretaget Alfons rör erbjuder alltså en omfattande, lagligt uppfylld tjänst för lagligt krävande underhåll av privata avloppsrör. De renoverade avloppsrören kontrolleras sedan igen för vattentäthet i enlighet med LW 1711 med vatten eller luft. Alla resultat registreras med hjälp av datorstyrda testprotokoll i enlighet med LW 1711 så att kunden kan förse den relevanta myndigheten med relevant bevis. Det certifierade specialistföretaget Alfons rör erbjuder alltså en omfattande, lagligt uppfylld tjänst för lagligt krävande underhåll av privata avloppsrör.

Låt ett trycktest utföras av ett specialistföretag i Stockholm

Alfons rör som ett erfaret specialistföretag

Alfons rör från Stockholm kan se tillbaka på mer än 30 års erfarenhet och kan nås för alla problem 24 timmar om dygnet, 360 dagar om året. med

10 servicebilar och tre kombinerade sug- och spolningsfordon används av expresstjänsten i det större Stockholmsområdet. Omfattande utbildade anställda och modern teknik gör att alla beställningar kan behandlas professionellt och i tid med tillförlitliga priser. Förutom trycktestet och TV-inspektioner, omfattar Alfons rör tjänster omfattande avlopps- och rörrengöringsåtgärder samt moderna renoveringar som kan utföras dunfri tack vare de senaste metoderna. Kunderna drar nytta av enkel kommunikation och en väl avrundad serviceportfölj med tryck-tjänst. Alfons rör tillhör det internationellt aktiva moderföretaget, som är ett specialistföretag.

Fastighetsägare som letar efter en lämplig leverantör av trycktest i Stockholm-området kommer att hitta den perfekta kontakten i Alfons rör. Med många års erfarenhet och den senaste tekniken erbjuder det certifierade specialistföretaget omfattande, juridiskt kompatibla lösningar för lagligt nödvändigt underhåll av privata avloppsrör.